I LOVE WOOZI

SEVENTEEN | LEEJIHUN | LEEJIHOON | WOOZI | 李知勋

一直在循环JUST FOR FUN

真的好听QAQ已经欲罢不能

然后手痒练习一下封面什么的

渣渣果然是渣渣 这都什么鬼啊

QAQ但是还是小表达我真的爱这首

BY.我不会不会做黑炮封面但是仍然很帅气的菠哥

评论

© I LOVE WOOZI | Powered by LOFTER